Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie ISSN 2084-963X to recenzowane czasopismo naukowe z Dziedzin nauk społecznych ISSN 2084-963X wersja druku i elektroniczna, artykuły naukowe publikowane są w OPEN ACCESS and Access Payable.  

www.eiz.groupivg.com

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie wydawane jest od 2012 roku.
Celem Czasopisma jest publikować i promować artykuły, które prezentują oryginalne prace badawcze, dyskusje naukowe i które będą miały długoterminowy wpływ na badania z nauk ekonomicznych.
Analityczne, interpretacyjne i empiryczne badania odnoszą się do wielu obszarów, w tym teorii monetarnej, polityki fiskalnej, ekonomii pracy, rozwoju mikro- i teorii makroekonomii, handlu międzynarodowego i finansów, organizacji przemysłowej i społecznej ekonomii, a także ku nowoczesnej ekonomii dobrobytu, organizacji i zarządzania, innowacji, gospodarki i administracji publicznej, turystyki i rekreacji, logistyki, towaroznawstwa, informatyki i ekonometrii.
Czasopismo publikuje również wybrane informacje gospodarcze, polityczne, biznesowe, jak również z zakresu ekologii i ochrony środowiska. 
Od roku 2019 częstotliwość wydań czasopisma to 2 numery na rok (czerwiec i grudzień), format czasopisma B-5, wersja drukowana oraz elektroniczna, język polski oraz angielski
Od roku 2012 do 2018 częstotliwość wydań czasopisma to 6 numerów na rok (od stycznia do grudnia), format czasopisma A-5, wersja drukowana oraz elektroniczna, język polski oraz angielski.
To lektura dla środowiska akademickiego, biznesowego oraz politycznego.